คำศัพท์ : usury

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
usury (ยู-ฉุริ)

ดอกเบื้ยขูดเลือด