คำศัพท์ : usurp

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
usurp (ยูเซิพ-)

แย่งชิง