คำศัพท์ : usual

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
usual (ยู-ฉวล)

เป็นธรรมเนียม อย่างเคย