คำศัพท์ : usher

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
usher (อัฌ-เออะ)

หนักงานเฝ้าประตู นำเข้ามาซึ่ง (ความยุ่งยาก)