คำศัพท์ : urn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
urn (เอิน)

หม้อชา (หรือกาแฟ) ทำเป็นรูปเหมือนโกศ