คำศัพท์ : urine

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
urine (ยู-ริน)

ปัสสาวะ