คำศัพท์ : uric

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
uric (ยู-ริค)

ของปัสสาวะ