คำศัพท์ : urge

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
urge (เอิจ)

สนับสนุน แหย่