คำศัพท์ : urea

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
urea (ยุรี-อะ)

สาร ยุรี-อะ