คำศัพท์ : uptake

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
uptake (อัพ-เทค)

ความเข้าใจ