คำศัพท์ : upset

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
upset (อัพเซท-)

สิ่งที่ผิดคาด ทำให้เสีย

ทำให้รำคาญ