คำศัพท์ : upon

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
upon (อะพอน-)

การที่แผ่นดินถูกยกขึ้นมาเหนือน้ำด้วยอำนาจภูเขาไฟใต้ดิน