upon หมายถึง การที่แผ่นดินถูกยกขึ้นมาเหนือน้ำด้วยอำนาจภูเขาไฟใต้ดิน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ upon แปลว่า การที่แผ่นดินถูกยกขึ้นมาเหนือน้ำด้วยอำนาจภูเขาไฟใต้ดิน หมายถึง การที่แผ่นดินถูกยกขึ้นมาเหนือน้ำด้วยอำนาจภูเขาไฟใต้ดิน upon อ่านว่า (อะพอน-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
upon (อะพอน-)

การที่แผ่นดินถูกยกขึ้นมาเหนือน้ำด้วยอำนาจภูเขาไฟใต้ดิน