คำศัพท์ : upkeep

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
upkeep (อัพ-คีพ)

ค่าบำรุงรักษา