คำศัพท์ : up to

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
up to

เป็นหน้าที่ ขยันพอ (ที่จะว่ายน้ำ)

เจตนาจะทำ