คำศัพท์ : up

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
up (อัพ)

ขาขึ้น ลุกขึ้นยืน

เกิดขึ้น

ตื่นขึ้น

ให้เสร็จ

ขึ้นไปข้างบน