up หมายถึง ขาขึ้น ลุกขึ้นยืน เกิดขึ้น ตื่นขึ้นให้เสร็จ ขึ้นไปข้างบน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ up แปลว่า ขาขึ้น ลุกขึ้นยืน เกิดขึ้น ตื่นขึ้นให้เสร็จ ขึ้นไปข้างบน หมายถึง ขาขึ้น ลุกขึ้นยืน เกิดขึ้น ตื่นขึ้นให้เสร็จ ขึ้นไปข้างบน up อ่านว่า (อัพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
up (อัพ)

ขาขึ้น ลุกขึ้นยืน

เกิดขึ้น

ตื่นขึ้น

ให้เสร็จ

ขึ้นไปข้างบน