คำศัพท์ : untrue

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
untrue (อันทรู-)

ไม่จริง