คำศัพท์ : unto

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unto (อัน-ทู)

แก่