คำศัพท์ : until

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
until (อันทีล-)

จนกระทั่ง