คำศัพท์ : untie

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
untie (อันไท-)

แก้ (เชือก ผ้าผูกคอ)