คำศัพท์ : unsex

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unsex (อันเซคซ-)

ทำให้หมดความรู้สึกในทางเพศ