คำศัพท์ : unsay

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unsay (อันเซ-)

ถอนคำ มิได้กล่าว