คำศัพท์ : unruly

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unruly (อันรูล-อิ)

ไม่เชื่อฟัง