คำศัพท์ : unroll

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unroll (อันโรล-)

(ม้วนผ้า เสื้อ) คลี่ออก