คำศัพท์ : unlock

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unlock (อันลอค-)

ปล่อยออกมา