คำศัพท์ : unkink

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unkink (อันคีงค-)

แก้