คำศัพท์ : unjust

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unjust (อันจัซท-)

ไม่ยุติธรรม