คำศัพท์ : unity

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unity (ยู-นิทิ)

เอกภาพ ความสามัคคีกัน