คำศัพท์ : unit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unit (ยูนิท)

การแบ่งแยกที่ต่ำที่สุด หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า