คำศัพท์ : unison

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unison (ยู-นิซัน)

การเข้าเสียงกัน