คำศัพท์ : union

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
union (ยูน-ยัน)

ข้อต่อ การรวมกัน

หัวต่อ

สมาคม

ธง