คำศัพท์ : unify

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unify (ยู-นิไฟ)

รวมกัน