คำศัพท์ : unfix

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unfix (อันฟีคซ-)

แก้