คำศัพท์ : unfit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unfit (อันฟีท-)

ไม่เหมาะสม