คำศัพท์ : unfed

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unfed (อันเฟด-)

ไม่ได้กินอาหาร