คำศัพท์ : undo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
undo (อัน-ดู-)

เปลื้อง