คำศัพท์ : undid

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
undid (อัน-ดีด-)

เปลื้อง