คำศัพท์ : under

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
under (อัน-เดอะ)

ภายใต้ความบังคับบัญชาในระหว่างการถูก(สงสัย)

เบื้องใต้

ใน