คำศัพท์ : uncut

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
uncut (อันคัท-)

ไม่ได้ตัด (พลอย) ไม่ได้เจียระไน