คำศัพท์ : unbox

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unbox (อันบอคซ-)

เอาออกจากหีบ