คำศัพท์ : unbone

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unbone (อันโบน-)

ถอดกระดูก