คำศัพท์ : unbar

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unbar (อันบา-)

เปิด