คำศัพท์ : umbrae

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
umbrae (อัม-บรี)

ส่วนที่มืดที่สุดในดวงอาทิตย์ (หรือดวงจันทร์) เวลาคราส เงา