คำศัพท์ : umbra

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
umbra (อัม-บระ)

ส่วนที่มืดที่สุดในดวงอาทิตย์ (หรือดวงจันทร์) เวลาคราส เงา