คำศัพท์ : ultra

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ultra (อัล-ทระ)

เกิน