คำศัพท์ : ulto

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ulto (อัล-โท)

ในเดือนที่แล้วมา