คำศัพท์ : ulnae

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ulnae (อัล-นี)

กระดูกปลายแขนท่อนใน