คำศัพท์ : ulna

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ulna (อัล-นะ)

กระดูกปลายแขนท่อนใน