คำศัพท์ : ulcer

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ulcer (อัล-เซอะ)

ฝี