คำศัพท์ : ukase

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ukase (ยุเคซ-)

กฤษฎีกา