คำศัพท์ : ugly

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ugly (อัก-ลิ)

(ข่าว) อกุศล น่าเกลียด

ร้ายกาจ